Mosfellsbær svarar ekki fyrirspurn um heimilisofbeldi

Mosfellsbær svarar ekki fyrirspurn um heimilisofbeldi

Í ljósi frétta um alvarlegt og aukið ofbeldi á heimilum vegna Covid 19 er vakin athygli á því að engar upplýsingar er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar um þjónustu sveitarfélagsins vegna heimilisofbeldis og þátttöku þess í verkefni Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu Saman gegn ofbeldi.

Fyrir þremur mánuðum síðan eða þann 9. janúar sl. sendi undirrituð Mosfellsbæ fyrirspurn um aðgerðir sveitarfélagsins í þessum málaflokki. Enn hefur ekki borist svar þrátt fyrir ítrekun 17. febrúar.

Tregða við að veita upplýsingar um starfsemi Mosfellsbæjar í heimilisofbeldismálum hefur lengi loðað við og tala ég þar út frá reynslu minni sem bæjarfulltrúi á síðasta kjörtímabili. Eins og sjá má á fyrirspurninni er ekki verið að óska eftir persónugreinanlegum upplýsingum, heldur aðgerðum sveitarfélagsins í þessum málaflokki óháð persónum.

Í von um að stíflan bresti hér fyrirspurn mín til Mosfellsbæjar dags. 8. janúar 2020.

Efni: Fyrirspurn um framgang verkefnisins Saman gegn ofbeldi, upplýsingar um heimilisofbeldi o.fl.

Í mars 2015 gerðu Mosfellsbær og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu samstarfssamning um átak gegn heimilisofbeldi í Mosfellsbæ. Í lok sama árs var einnig undirritað samkomulag við Seltjarnarnes um þjónustuþáttinn, þ.e. bakvaktir í barnaverndar- og heimilisofbeldismálum. Ég hef áhuga á að kynna mér framgang þessara verkefna og mál þeim tengd. Til að einfalda hlutina útbjó ég spurningalista og eru spurningarnar eftirfarandi:

  • Er Mosfellsbær virkur þátttakandi í verkefninu Saman gegn ofbeldi? Ef svo er, hvar geta íbúar nálgast upplýsingar um verkefnið og framgang þess?
  • Er samkomulag við Seltjarnarnes um bakvaktir enn í gildi?
  • Veitir fjölskyldusvið þolendum heimilisofbeldis í Mosfellsbæ aðstoð í samræmi við samstarfssamning við Lögreglu höfuðborgarsvæðisins? Ef svo er í hverju felst (a) aðstoðin og (b) eftirfylgnin?
  • Vinnur Mosfellsbær eftir sérstökum verklagsreglum/-handbók í heimilisofbeldismálum? Ef svo er, hvar er hægt að nálgast þær/hana?
  • Heldur fjölskyldusvið til haga tölulegum upplýsingum um heimilisofbeldi í Mosfellsbæ? Ef já, eru þær aðgengilegar íbúum?
  • Hvar geta íbúar nálgast upplýsingar um þjónustu fjölskyldusviðs við brotaþola og gerendur heimilisofbeldis?
  • Heldur Mosfellsbær til haga upplýsingum um þá þjónustu sem Bjarkarhlíð, Kvennaathvarfið, Stígamót og Kvennaráðgjöfin veitir Mosfellingum í heimilisofbeldismálum? Ef svo er, hvar er hægt að nálgast þær?Með nýjárskveðju og fyrirfram þökk,

    Sigrún H Pálsdóttir

Tenging vélaverkstæðis í Hafnarfirði við lóðakaup hér

Tenging vélaverkstæðis í Hafnarfirði við lóðakaup hér

Hvernig tengist Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar (VHE) í Hafnarfirði fasteignaverkefnum í Mosfellsbæ?

Það fyrsta sem kemur upp í hugann er að Gunnar Ármannsson er lögfræðingur VHE. Hann fór fyrir Primacare-verkefninu í Mosfellsbæ 2009, auk þess að fá leyfi bæjarráðs 2016 til að byggja einkasjúkrahús á 12 hekturum lands við Sólvelli í Reykjahverfi. Samstarfsaðilinn var  skúffufyrirtæki í Eindhoven í Hollandi.

Ef marka má Kveik vikunnar (24.03.20) er vélaverkstæðið sem Gunnar starfar hjá nú grunað um að hafa greitt framkvæmdastjóra fasteignasjóðsins Upphafs mútur. Svo vill til að bæjarráð úthlutaði einmitt því félagi lóðir til að byggja á annað hundrað íbúðir í miðbæ Mosfellsbæjar sama ár og tekin var ákvörðun um byggingu einkasjúkrahúss, þ.e. 2016.

Sjóðir Upphafs tómir

Til upprifjunar var Upphaf/Novus einn af sjóðum GAMMA sem var seldur Kviku í fyrravor. Uppistaðan í eign félagsins voru lóðir og íbúðir í byggingu við Bjarkarholt/Háholt og víðar. Seinnihluta síðasta árs kom síðan í ljós að sjóðurinn hafði skroppið saman um 5,360 milljónir. Það eina sem eftir var í félaginu voru 40 milljónir. Sala íbúða hafði brugðist.

Brotlending verkefna

Það er umhugsunarefni hversu illa fer fyrir þeim uppbyggingarverkefnum sem bæjarráð Mosfellsbæjar tekur sér fyrir hendur. Skemmst er að minnast fimm milljarða gjaldþrots Helgafellsbygginga sem var samstarfsaðili Mosfellsbæjar um uppbyggingu í Helgafellshverfi fyrir hrun. Verkefnin Primacare 2009, einkasjúkrahús 2016 og síðan heilsuþorp 2017 við Sólvelli hafa öll runnið út í sandinn vegna skorts á fjárhagslegu bolmagni og spurning hvað verður um sölu á íbúðum í miðbæ bæjarins með ekki traustari grunn en raun ber vitni.

Fjárhagslegt bolmagn í pólitískt mat

Svo virðist sem bæjarráð rannsaki ekki fjárhagslega getu umsækjenda um lóðir með fullnægjandi hætti áður en gengið er til stórra samninga. Því til staðfestingar er þessi saga brotlendinga. Draumsýn pólitíkusa virðist ráða för. 

Lýsandi fyrir viðhorfin sem ráða ríkjum í Kjarna er líka sú ákvörðun bæjarstjórnar 2017 að breyta úthlutunarreglum á þann veg að horfið er frá þeirri skýlausu kröfu að umsækjandi um lóð leggi fram greiðslumat frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun sem sýnir fram á að umsækjandi ráði við fjárfestinguna. Þess í stað setur bæjarráð nú umsækjendum “viðmið hverju sinni” sem þýðir að umsóknir um lóðir fara í pólitískt greiðslumat. 

Íbúahreyfingin setti sig á móti þessari breytingu því ef eitthvað er, ætti að styrkja og útfæra þessar reglur mun betur. Það er ekkert hald í þeim sé litið til hagsmuna sveitarfélagsins sjálfs. 

Rannsóknarverkefni

Af hverju svo margir þræðir uppbyggingarverkefna í Mosfellsbæ liggja til vélaverkstæðis í Hafnarfirði er spurning sem dómstólar eða okkar góðu rannsóknarblaðamenn eiga ugglaust eftir að svara. Hingað til hafa framboðin sem skipa bæjarstjórn sofið á verðinum. Öll nema Íbúahreyfingin.

Sigrún H Pálsdóttir

Raunverulegir eigendur enn á huldu í Mosfellsbæ

Raunverulegir eigendur enn á huldu í Mosfellsbæ

Nú eru lög um skráningu á raunverulegum eigendum komin til framkvæmda sem er vel. Eitthvað virðist þó undarlega að lagasetningunni staðið. Á meðan félögum, eins og foreldrafélögum sem eiga lítið undir sér, er gert skylt að gera grein fyrir raunverulegum eigendum eru lögaðilar sem skráðir eru á hlutabréfamarkaði og hafa til þess burði að ráðstafa miklum fjármunum á undanþágu frá skráningu. 

Og hvernig snertir þetta Mosfellinga? 

Starfsmenn fjármálafyrirtækis skráðir raunverulegir eigendum

Sunnubær ehf., félag í vörslu Kviku, á lóðir við Sunnukrika þar sem verið er að reisa heilsugæslustöð. Skv. skráningu á vef fyrirtækjaskrár er búið að skrá raunverulegt eignarhald félagsins og eru það starfsmenn Kviku sem nú sem endranær eru skráðir “raunverulegir eigendur”. Hina raunverulegu eigendur, viðskiptavini Kviku, er hins vegar hvergi að finna á vef fyrirtækjaskrár undir raunverulegum eigendum. Starfsmenn Kviku verða því áfram skjöldur raunverulegra eigenda lóðanna í Sunnukrika.

Raunverulegt eignarhald áfram á huldu

Glufan til að ástunda spillingu, sem lögin eiga að koma í veg fyrir, er sem sagt enn opin. Þetta þýðir að opinberum aðilum, eins og sveitarfélögum, verður áfram heimilt að afhenda her huldufólks lóðir, án þess að upplýsa íbúa um raunverulegt eignarhald. Sú glufa er því enn opin að ráðstafa eignum og verkefnum sveitarfélagsins á ógegnsæjan hátt. Sömuleiðis verður jafn ómögulegt og fyrr að sannreyna pólitísk tengsl og þar með siðferði á bak við viðskipti sveitarfélagsins við lögaðila.
Ekkert útboð á framkvæmdum

Þegar lóðum er ráðstafað til félaga sem þessara tekur við lokað ferli. Eins og í þessu tilviki fela eigendur raunverulegt eignarhald á bak við starfsmenn bankans, auk þess sem ekki þarf að efna til útboðs um framkvæmdirnar o.fl. Vel má vera að til þess hafi leikurinn verið gerður, þ.e. að raunverulegir viðskiptavinir Kviku hafi keypt lóðirnar til að skapa sjálfum sér og/eða vildarvinum sínum verkefni.

Af hverju þessi leynd?

Stóra spurningin er því eftir sem áður sú sama: Af hverju stundar fjölskipuð bæjarstjórn Mosfellsbæjar fasteignaviðskipti við huldufólk? Er einhver ástæða fyrir því? Hvað er það sem þarf að fela?
Sama fyrirkomulag var viðhaft þegar lóðum við Bjarkarholt/Háholt var ráðstafað. Þar var sællar minningar í aðalhlutverki GAMMA sem er fyrirtæki nátengt Kviku. Ef marka má fréttir er eignarhald þess félags að mestu á huldu en þó ljóst að í það mál eru félagar í Sjálfstæðisflokknum margflæktir.

Frístundastyrkur mismunandi eftir sveitarfélögum

Frístundastyrkur mismunandi eftir sveitarfélögum

ASÍ heldur sem fyrr áfram að bera saman þau lífsgæði sem sveitarfélögin skapa íbúum sínum. Nú er verkefnið frístundaávísunin en hún leggur grunn að því ómetanlega starfi sem fram fer í íþróttafélögum og listaskólum vítt og breitt um landið. 

Eða hélt kannski einhver að það væri tilviljun hve oft Íslendingar koma við sögu á rauðum dreglum og alþjóðlegum verðlaunaafhendingum í Hollywood og víðar? pastedGraphic.png 

Sei, sei nei, svo er ekki. Sú velgengni er í aðra röndina því að þakka að ungt fólk á Íslandi fær tækifæri til að þroska hæfileika sína með dyggum stuðningi frístundaávísunarinnar. – Takið eftir að íslenski Óskarsverðlaunahafinn er úr Hafnarfirði en þar er framlagið hæst.
Forvarna- og uppeldisgildið frístundastarfs er líka óumdeilt og því verður ágæti þessa jöfnunartækis seint ofmetið. Auðvitað er pólitískur vilji mismikill eftir sveitarfélögum og framboð á tómstundaiðkunum í takt við stærð þeirra.
Mosfellsbær stendur sig þó með prýði og styrkir í dag börn og ungmenni frá 6 til 18 ára til jafns við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, þó ekki út árið sem þau eru 18 eins og t.d. Reykjavíkurborg. Það getur því munað einu og hálfu skólaári á framlagi þessara sveitarfélaga til tómstundastarfs.
Skýring: Þeir sem eru fæddir 2002 fá ekki frístundaávísun frá Mosfellsbæ fyrir skólaárið 2020-21, heldur einungis til 31. maí 2020. Þeir sem eru fæddir seinni hluta árs 2002 eru þó 18 ára þar til eftir að skólaári lýkur vorið 2021.
Sem sagt! Enn eitt gullna tækifærið til að gera betur þó vel sé gert., ekki satt?

Rjúfum kyrrstöðu í Mosfellsbæ!

Rjúfum kyrrstöðu í Mosfellsbæ!

Við fáum tækifæri til þess að kjósa og nýta lýðræðislegan rétt okkar á laugardag 26. maí. Í Mosfellsbæ eru átta listar í framboði og því mikilvægt að kjósendur kynni sér vel fyrir hvað þeir standa og hverju þeir eru líklegir til að áorka. Við í Íbúahreyfingunni og Pírötum teljum að það sé kominn tími á meiriháttar breytingar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.

Á kjörtímabilinu féll það í hlut Íbúahreyfingarinnar að veita meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna öflugt aðhald. Það gerðum við með vönduðu málefnastarfi og með því að beina sjónum að málaflokkum sem hafa verið aftast í forgangsröðinni frá því að Sjálfstæðisflokkurinn komst til valda í Mosfellsbæ 2002. Íbúahreyfingin hefur stutt öll góð málefni, án tillits til þess hvaðan þau komu. Við höfum sýnt festu og gert það sem við gátum til að opna umræðu um bæjarmál, oft í óþökk sitjandi meirihluta. Á kjörtímabilinu lét Samfylkingin lítið fyrir sér fara í bæjarstjórn, fylgdi meirihlutanum oft að málum eða sat hjá.

Frá árinu 2006 hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki verið einn á báti. Vinstri græn hafa treyst valdastöðu hans síðastliðin 12 ár, jafnvel þótt þess hafi ekki gerst þörf. Árið 2014 fékk Sjálfstæðisflokkur til dæmis hreinan meirihluta. Í stað þess að freista þess að mynda öfluga stjórnarandstöðu í þágu jafnræðishugsunar og velferðar ákváðu Vinstri græn að treysta völd Sjálfstæðisflokksins með auknum meirihluta.

Fyrir síðustu kosningar tjáðu fulltrúar Vinstri grænna kjósendum að þeir gengju óbundnir til kosninga. Önnur varð raunin. Þau segjast nú ganga óbundin til kosninga aftur. En sporin hræða. Sömu aðilar skipa efstu sæti á lista og erfitt að trúa öðru en að atkvæði greidd Vinstri grænum skili sér beint í stuðningi við Sjálfstæðisflokkinn. Það hefur einkennt samstarf þessara flokka að Vinstri græn hafa gefið stefnumál sín eftir. Trúverðugleiki framboðsins er því nánast enginn.

Íbúahreyfingin vill rjúfa kyrrstöðuna sem einkennt hefur stjórnmál í Mosfellsbæ síðastliðin 16 ár. Það er lýðræðinu ekki hollt að sömu stjórnmálaöfl séu áratugum saman við stjórnvölinn. Þegar flokkar verða svo heimakærir að þeir aðgreini ekki lengur eigin hagsmuni frá hagmunum heildarinnar er komin þörf fyrir endurnýjun.

Við óskum eftir umboði ykkar á kjördag til að halda áfram að standa vörð um velferð og hagsmuni bæjarbúa. Kæru Mosfellingar setjið X við Í.

Heilsueflandi samfélag fyrir alla

Heilsueflandi samfélag fyrir alla

Íbúar í Mosfellsbæ eru stoltir af því að tilheyra heilsueflandi samfélagi þar sem lögð er á- hersla á að heilsa og líðan allra bæjarbúa sé höfð í fyrirrúmi í allri stefnumótun. Heild- ræn nálgun er lykillinn að árangri en umhverfið getur haft jákvæð áhrif og stuðlað að heilsueflandi lífstíl. Að stuðla að betri heilsu, líðan og lífsgæðum bæjarbúa er leiðarljós Mosfellsbæjar.

Aðbúnaður Aftureldingar

Regluleg hreyfing er lykilatriði til að viðhalda heilsu og hreysti. Í Mosfellsbæ eru margar leiðir til þess í gegnum íþróttafélögin Aftureldingu, hestamannafélagið, golfklúbbinn o.fl. Ungmennafélagið Afturelding er stærsti félagslegi vettvangur barna- og foreldrastarfs í Mosfellsbæ. Félagið býður upp á óvenju fjölbreytt úrval íþróttagreina fyrir börn og unglinga og ættu styrkir bæjarfélagsins til Aftureldingar að endurspegla það. Aðstöðuleysi hefur háð félaginu lengi og íþróttafólk orðið fyrir meiðslum sem má m.a. rekja til úreltra gólfefna sem ekki standast kröfur samtímans um aðbúnað barna og ungmenna í íþróttastarfi. Búningsklefarnir eru auk þess of fáir og hreinlætisaðstaðan ekki góð. Íþróttamiðstöðina hefur lengi sárlega vantað félagsaðstöðu þar sem iðkendur geta hist og haft samskipti. Ný og betri félagsaðstaða mun styrkja hjartað í Aftureldingu sem hef- ur veikst. Bygging hennar er löngu tímabær.

Íþróttir fyrir alla

Bæjarfélagið þarf að sinna betur stefnunni „íþróttir fyrir alla”. Alltof mörg ungmenni flosna upp úr starfi íþróttafélaga vegna þess að þau eiga ekki von á að komast í keppn- islið af því að þau eru „ekki nógu góð”. Afreksíþróttir geta einungis blómstrað á breið- um grunni með mörgum iðkendum. Börn sem byrja að stunda íþróttir horfa gjarnan upp til fyrirmynda sem eru komnar lengra. Þannig að almenn iðkun og keppnisíþróttir hald- ast í hendur. Þeir sem finna sig ekki í keppnisíþróttum eða þrekþjálfun þurfa að fá hvatningu til að stunda reglulega hreyfingu og útivist, óháð aldri. Það þarf að vera gaman að iðka íþróttir, bæði fyrir keppnisfólk og þá sem stunda þær til að njóta félagsskap- arins eða bæta heilsuna.

Íbúahreyfingin og Píratar leggja áherslu á að í yngri flokkum starfi vel menntaðir þjálf- arar sem eru vakandi fyrir einelti. Við viljum fá tíma í íþróttasölunum þar sem fólk á öllum aldri fær tækifæri til að leika sér og gjarnan foreldrar með börnum sínum. Það vant- ar einnig útileikvelli til að iðka blak, körfubolta, hjólabretti, botsía og alls konar aðrar þrautir. Ekki má gleyma eldra fólkinu sem fær sína

hreyfingu með daglegum gönguferðum. Þess vegna þarf að viðhalda útivistarstígum bæjarfélagins. Víða í bænum þarf að setja upp bekki til þess að unnt sé hvíla sig eftir þörfum hvers og eins. Á veturnar væri gott fyrir þann hóp að hafa aðgang að aðstöðu til hreyfingar innanhúss í íþróttamiðstöðinni að Varmá.

Í-listinn mun vinna að því að auka og bæta íþróttaaðstöðu bæjarfélagsins fyrir alla.

Pin It on Pinterest